Certified Instructors 2017-06-28T22:46:05+00:00

Certified Instructors of the Xinyi-Dao System

 • Shifu Forrest Chang – Laguna Niuel, California

 • Shifu Alvin Chew – Belmont, California

 • Shifu Andre Chow – Belmont, California

 • Shifu Tat Chung – Rockville, Maryland

 • Shifu Sudan Jeffers – Los Angeles, California

 • Shifu Ben Oofana – Queens, New York

 • Shifu Gary Oshinsky – Potomac, Maryland

 • Shifu John Page – Farmingdale, New York

 • Shifu Daniel Regan – Westlake Village, California

 • Shifu Frank Wong – Seattle, Washington

Certified Assistant Instructors of the Xinyi-Dao System

 • George Masone – Senior Assistant Instructor

 • Bob Lamantia – Assistant Instructor

 • Andrew Lauberman – Assistant Instructor

 • Nancy Fiano – Assistant Instructor

 • Kate Ciannella – Assistant Instructor

 • Fred Jones – Assistant Instructor

 • Angel Garcia – Assistant Instructor

 • Jiashan Yu – Assistant Instructor